Produkter

Vi kan levere løsninger for måling av trykk, veiing, kraft, moment, akselerasjon, vibrasjon, strekklapper, temperatur og elektriske størrelser.
Til sensorene leverer vi også forsterkere, måleomformere og loggesystemer. Vi kan levere med analog eller digital utgang og ferdige systemer med programvare for presentasjon og behandlig av måledata.